Back 

Team en bestuur

De dagelijkse werking van De Nieuwe Haard gebeurt door 7 medewerkers. Naast de directeur zorgen 4 administratieve krachten, 1 arbeider en 1 poetsvrouw voor de goede werking van de maatschappij.

Directeur - Peter Lepez

De Nieuwe Haard wordt aangestuurd door een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het beheer van de sociale huisvestingsmaatschappij. Vanuit deze hoedanigheid legt hij ook verantwoording af aan de Raad van bestuur en onderhoudt hij nauwe contacten met de belangrijke actoren op lokaal, regionaal en Vlaams niveau. De directeur staat in voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering.

Peter Lepez

Directeur

055/21.73.94

peter@denieuwehaard.be

Medewerkster verhuur - Angelique Haelters

Als je een sociale woning wil huren, moet je je inschrijven. De inschrijvingen worden verwerkt door Angelique. Zij zorgt ook voor de toewijzingslijsten die voorgelegd worden aan het Directiecomité en de Raad van Bestuur voor de toewijzing van een woning. De dienst verhuur staat in voor de opmaak van het huurcontract, de berekening van de huurprijs en de huurwaarborg. De uitleg over de huurprijsberekening en het huurcontract krijg je tijdens een afspraak op kantoor. De dienst verhuur is het aanspreekpunt voor de huurder, met problemen in verband met de leefbaarheid kan je hier ook terecht.

Angelique Haelters

Medewerkster verhuur

055/21.73.94

angelique@denieuwehaard.be

Medewerkster verhuur & boekhouding- Lincy De Ridder

Lincy zorgt naast een hele reeks boekhoudkundige taken voor de ondersteuning bij het inschrijven, de opmaak van het huurcontract, de berekening van de huurprijs en de afrekening van de huurlasten. Samen met Angelique is zij het vaste aanspreekpunt op de dienst verhuur, voor bovenstaande zaken kan je eveneens bij haar terecht.

Lincy De Ridder

Medewerkster verhuur

055/21.73.94

lincy@denieuwehaard.be

Verantwoordelijke technische dienst - Christophe T'Kindt

Christophe staat in voor de opvolging van de lopende werven & de diverse werken rond onderhoud en herstel in de woningen, appartementen en gemene delen van de appartementsgebouwen. Samen met de directeur volgt hij de projecten in studie op en zorgt hij voor de renovatieplanning van de woningen en appartementen van de maatschappij.

Christophe T'Kindt

Verantwoordelijke technische dienst

055/21.73.94

christophe@denieuwehaard.be

Medewerkster technische dienst - Carine Vandercoilden

Carine zorgt voor de administratieve ondersteuning van de technische dienst, meer bepaald de administratie rond de werken die uitgevoerd worden door onze arbeider en door externe aannemers. Zij zorgt ook voor de opmaak van de plaatsbeschrijvingen en de opname van de meterstanden bij verhuis.

Carine Vandercoilden

Medewerkster technische dienst

055/21.73.94

carine@denieuwehaard.be

Onderhoudstechnicus - Steve Van Meerhaeghe

Steve is het manusje-van-alles van de maatschappij. Hij zorgt voor de herstelling van problemen ten laste van de maatschappij of ten laste van de huurder, dit laatste op kosten van de huurder. Indien grotere werken nodig zijn komt er een externe aannemer langs.

Steve Van Meerhaeghe

Onderhoudstechnicus

Poetsvrouw - Guezaiel Selmi

Guezaiel zorgt voor het poetsen van de gemene delen van de appartementsblokken. Dankzij haar worden de inkom, liften en traphallen wekelijks gereinigd. Bepaalde blokken worden gepoetst door een externe firma.

Guezaiel Selmi

Poetsvrouw

Raad van Bestuur & Directiecomité

De Nieuwe Haard is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De aandeelhouders zijn openbare besturen en private aandeelhouders. De Raad van Bestuur is momenteel samengesteld uit 12 bestuurders. Uit deze Raad van Bestuur is een Directiecomité samengesteld bestaande uit 5 bestuurders. Het Directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur van de maatschappij en de voorbereiding van de Raad van Bestuur. Het Directiecomité is samengesteld uit:

  • dhr. Luc Dupont, Voorzitter-Burgemeester
  • dhr. Yves Deworm, Ondervoorzitter
  • dhr. David Vandekerkhove, Ondervoorzitter
  • dhr. Wim Vandevelde
  • dhr. Leo Verstichel

De Raad van Bestuur bestaat uit de bestuurders van het Directiecomité en de volgende bestuurders:

  • mevr. Davine Baert
  • dhr. Willem-Jan Baert
  • mevr. Faiza El Ghouch
  • mevr. Linda Vanden Abeele

De directeur neemt deel aan de vergaderingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur, maar enkel met raadgevende stem.

Copyright 2021 by GS