Back 

Verhuizen

Ik wil een andere sociale woning huren

Je woont bij ons, maar je wilt graag verhuizen. Dan mag je een andere woning vragen. Dat noemen we een ‘mutatie’. 

Je vult hiervoor documenten in en schrijft je zo opnieuw in als kandidaat-huurder. Je komt op de gewone wachtlijsten terecht.

Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

 • Ja, je hebt voorrang als je verhuist omdat je gezinssamenstelling veranderd is en je huidige woning niet meer is aangepast aan de nieuwe situatie. Dat noemen we een ‘mutatie’. 
 • Ja, soms heb je voorrang op basis van specifieke voorrangsregels die ook voor jou gelden. Informeer je hierover bij ons.
 • In alle andere gevallen heb je geen voorrang.

Naar een kleinere woning

Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je onderbezet. We vragen je dan te verhuizen naar een kleinere woning. 

Schrijf je in en kies je kleinere woning

Je kunt je inschrijven voor een kleinere woning. Je kunt dan zelf je keuze aanduiden. Je kiest dan de buurt, het type woning (appartement of huis) en maximale huurprijs die je wilt betalen.

Contacteer ons per e-mail of bel ons. We maken dan een afspraak om je inschrijving in orde te brengen. 

Schrijf je je niet in?

Dan kan je niet kiezen. Wij doen je zelf een aanbod op maat:

 • De woning heeft een juiste grootte voor jouw gezin.
 • De woning ligt maximaal 5 kilometer van je woning nu.
 • De totale kostprijs is even hoog of lager dan je kostprijs nu. Dit is je huurprijs en extra kosten (huurlasten en individueel verbruik) samen.

Je krijgt twee keer zo’n aanbod. 

Wil je de eerste woning niet huren of reageer je niet op tijd? Dan krijg je na minimaal drie maanden opnieuw een aanbod.

Wil je ook deze tweede woning niet huren of reageer je niet op tijd? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen (bij een contract van onbepaalde duur). Dit betaal je extra bij je huurprijs en kosten.

Aanvaard je een aanbod? Dan moet je geen onderbezettingsvergoeding betalen. 

Ik wil stoppen met huren

Wil je verhuizen? Dan moet je de huur opzeggen. 

Hoe zeg ik de woning op?

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf.
Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg. 

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, het opzegdocument ondertekenen.

Hoelang duurt de opzeg?

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. 

Bijvoorbeeld: Je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt of verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.

Laat de woning in goede staat achter

Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning komen kijken. Je moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.

Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Is alles is orde, dan krijg je jouw waarborg terug. Je geeft jouw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.

Mijn waarborg terugkrijgen

Binnen de drie maanden nadat we samen de plaatsbeschrijving maakten, ontvang je van ons een afrekening van de eventuele huurschade en herstellingskosten. Die kosten trekken we af van de waarborg. Wat overblijft, storten we op jouw rekening.

Tips voor een vlotte verhuis

Bereid je goed voor op een verhuis:

 • Betaal je huur tot en met de laatste maand van je opzegperiode.
 • Zorg dat de woning volledig ontruimd is bij het einde van de huurovereenkomst, volgens de afspraken.
 • Vraag op tijd de overdrachtsformulieren aan voor jouw telefoon, internet en/of kabel-tv.
 • We spreken tijdens de plaatsbeschrijving af wie de energieleverancier op de hoogte brengt van de verhuis, door hen de verhuisfiche met de meterstanden te bezorgen. Laat zeker geen meters afsluiten.
  Lees ook de tips op de website van de Vlaamse Regulator van de energiemarkt (Vreg).
 • Geef je adreswijziging door aan het stadsbestuur en BPost. Bpost heeft een betalende verhuisservice ‘DoMyMove’ die zorgt dat je post enkele maanden wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres.
Copyright 2021 by GS